DRUH ŠKOLENIA/KURZU CENA ZA OSOBU VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV ( OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES )
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória * napríklad 1C 90,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie * napríklad 1B+1C  170,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie * napríklad 1A+1B+1C, Odporúčame! 250,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie * napríklad 1A+1B+1C+2B  320,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií * napríklad 1A+1B+1C+1G+2B 380 ,- € EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia  80,- € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov 20,- € Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov 30,- € Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu  ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti ) 0,- € EU certifikát/Doklad
* Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením B
( v cene za kurz je zahrnuté vydanie dokladu ( EU certifikátu )

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník