DRUH ŠKOLENIA/KURZUCENA ZA OSOBUVYDANÝ DOKLADTERMÍN OPAKOVANIA
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV ( OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES )
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória * napríklad 1C90 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie * napríklad 1B+1C AKCIA !170 ,- € 150,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie * napríklad 1A+1B+1C, Odporúčame ! AKCIA !250 ,- €  225,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie * napríklad 1A+1B+1C+2B AKCIA !320 ,- € 290,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií * napríklad 1A+1B+1C+1G+2B380 ,- €EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia 80 ,- €EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov20 ,- €Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov30 ,- €Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu  ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )0 ,- €EU certifikát/Doklad
* Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením B
( v cene za kurz je zahrnuté vydanie dokladu ( EU certifikátu )

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť ! Stiahnuť cenník