Kurzy strojníkov na stavebné stroje v najlepších cenách
Informácie o kurze Cenník kurzov Online prihláška
Zľavy na kurzy strojníkov stavebných strojov napríklad traktorbáger, minibáger, unc, domiešavač a ďalšie.
Cenník kurzu strojníkov stavebných strojov Záväzná prihláška
U nás to vydaním preukazov a dokladov nekončí!

O Vaše preukazy a doklady sa staráme stále!
Zaradili sme Vás do našej databázy, ktorá Vás upozorní na blížiaci sa koniec platnosti Vašich preukazov a dokladov.
E-mail Vám príde 30 dní pred koncom platnosti.

KURZ STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV (STROJNÍCKY PREUKAZ) VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO ZÁVÄZNÝCH TERMÍNOCH

Strojnícky preukaz podľa platnej legislatívy nazývaný Doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení môže získať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame podľa platnej legislatívy na území SR neobsahuje praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť, a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby. V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie, vykladacie stroje a hĺbidlá, rýpadlá. Preto odporúčame si vybrať minimálne skupiny 1A,1B a 1C. Po úspešnom absolvovaní kurzu strojníkov Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).

1. KURZ STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV, STROJNÍCKY PREUKAZ

 • Základný kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov
  (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Rozširovací kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov
  (Ak už máte platný doklad a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu)
 • Oboznamovanie, opakované školenie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 36 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)
 • Oboznamovanie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára.
 • Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný doklad obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

2. TERMÍNY A MIESTO KURZU

Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame v Nitrealebo v priestoroch objednávateľa. Aktuálne termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy strojníkov vykonávame s 2 týždňovým intervalom vždy v piatok.

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA KURZ STROJNÍKOV (STROJNÍCKY PREUKAZ)

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

3. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA KURZ STROJNÍKOV

 • vek minimálne 18 rokov
 • vodičské oprávnenie sa nevyžaduje pre absolvovanie kurzu
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm- 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie dokladu obsluhy stavebných strojov sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

4. PRIEBEH A ROZSAH KURZU

 • kurz strojníkov začíname vždy v piatok podľa zverejnených termínov
 • dĺžka kurzu 1 deň. Vydanie dokladu ihneď po úspešnom absolvovaní kurzu
 • začiatok kurzu je od 08:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám radi poskytneme na +421 911 263 510.

5. KONDIČNÉ JAZDY (PRAKTICKÝ ZÁCVIK) NA TRAKTORBÁGER NEW HOLLAND B115C

Podľa slovenskej legislatívy, školiace stredisko nevykonáva praktický zácvik na stavebné stroje, vykonáva sa len teoretické prezenčné školenie. Po obrovskom dopyte sme sa rozhodli, že Vám túto službu sprostredkujeme za príplatok cez nášho obchodného partnera. Cena je 40 €/mth. Kondičné jazdy (praktický zácvik) nie sú povinné pre absolvovanie kurzu! Viac informácii získate u nás na kurze. 

Podmienky k praktickému zácviku na traktorbáger

 • vek minimálne 18 rokov
 • vykonané školenie u nás alebo vlastniť platný doklad obsluhy stavebných strojov

Čo všetko sa naučíte?

1.Čelný nakladač otvárateľný + paletizačné lyžiny

 • premiestňovanie sypkého materiálu (zem),
 • premiestňovanie sypkého materiálu (zem) , vyklápač
 • dozérovanie
 • naberanie materiálu otváracou časťou
 • zarovnávanie terénu
 • sťahovanie terénu, gréder
 • pružný a tvrdý mód
 • nakladanie a vykladanie paliet

2. Zadný podkop

 • výmena lopát + hydraulika
 • nakladanie materiálu
 • výkop rýh + priamočiarosť, kolmosť
 • napojenie rýh medzi sebou
 • nastavenie sa na ryhu
 • výkop jám bez premiestňovania, s premiestňovaním
 • použitie páky pri výkope koreňov
 • použitie svahovacej lopaty

3. Jazda

 • jazda na komunikácii
 • jazda v teréne
 • automatické a manuálne radenie rýchlostí
 • krabí chod, režim do strany
 • 4×4

4.Údržba

5.Individuálne požiadavky

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch

Ľuboš Bradáč

Prehľadná web stránka, super prístup, prehľad školiteľa zo zákonov a nezaplatiteľné rady z praxe, Odporúčam každému.

Guzmický Michal a partia

Kurz sme museli absolvovať znova lebo v inom školiacom stredisku nám vystavili pred 3 mesiacmi neplatné preukazy.  Obrovský rozdiel asi vo všetkom keď to spätne porovnám. Toto školiace stredisko nám odporučil kamarát a fakt mal pravdu . TOP firma na Slovensku. Odporúčame všetkým . Vaši strojníci z Oravy :)

Milan Kolár

Odporúčam túto firmu! Lektor vysvetloval veci z praxe, profesionálny pristup. Výborné ceny a promptný prístup.

Jozef Nagy

Od prihlásenia na kurz až po vydanie preukazu, všetko super. Určite neolutujete, prednáška na vysokej úrovni, prehladná web stránka.

Feri

Výborná firma, výborné školenie, dokonca mi našli aj prácu. Dávam 100 bodov.

6. OFICIÁLNE VYJADRENIE NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE – STROJNÍCKY PREUKAZ

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb. Podotýkame, že ak strojník predloží strojnícky preukaz vydaný podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z., V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb.,  v čase ich vzniku bola už neplatná. Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás. Zdroj : NIP Slovenskej republiky

UPOZORNENIE

V poslednom čase nám píšete a voláte že modré preukazy sú neplatné.  Farba dokladu alebo dizajn dokladu nemá nič spoločné či je doklad na obsluhu stavebného stroja platný ! Zo zákona nie je presne špecifikované akej farby, dizajnu alebo veľkosti sa musia vydávať doklady na obsluhu stavebných strojov. Každé školiace stredisko má vlastný dizajn celého dokladu.

Platný doklad na obsluhu stavebných strojov musí obsahovať :

 1. názov musí byť Doklad a nie preukaz
 2. rozdelenie stavebných strojov je na 12 skupín a nie 26 skupín
 3. v kolónke skupiny musia byť vypísané skupiny podľa nového rozdelenia
 4. v kolónke oprávnenia, musí byť číslo oprávnenia vypísané v tvare VVZ-…….. a nie MVRR SR

NEPLATNÝ VZOR PREUKAZU OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV

PLATNÝ VZOR DOKLADU OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, Pevnostné reťaze, Pevnostné strmene, Dopravné kužele, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

7. ROZDELENIE VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ PODĽA VYHLÁŠKY 356/2007 Z.Z.,

Stroje a zariadenia na zemné práce

Kategória 1A- Dozéry (Buldozéry)

Kategória 1B- Rýpadlá a hĺbidlá (Traktorbáger, Minibáger a ďalšie)

Kategória 1C- Nakladacie a vykladacie stroje (Traktorbáger, UNC a ďalšie)

Kategória 1D- Frézy a ryhovače

Kategória 1E- Skrapery

Kategória 1F- Rúrové ukladače

Kategória 1G- Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

Kategória 2A- Betonárne

Kategória 2B- Autodomiešavače a automiešače

Kategória 2C- Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

Kategória 3A- Špeciálne motorické snehové stroje

Kategória 3B- Kompresory

8. ĎALEJ VÁM PONÚKAME

 • získanie dokladu (strojnícky preukaz) obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie dokladu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu dokladu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie strojníkov v pravidelných intervaloch minimálne 1 x do 36 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu strojníkov podľa zákona 124/2006 Z.z., § 16 minimálne 1 x do 5 rokov
 • vystavenie dokladu najnovšieho vzoru akceptovaného v krajinách EU
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA KURZ STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV (STROJNÍCKY PREUKAZ)

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA KURZ STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV (STROJNÍCKY PREUKAZ)

OBCHODNÍ PARTNERI

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo