Kurz strojníkov stavebných strojov ( strojnícky preukaz ) vykonávame v týchto termínoch

17.11.2017 - 08:30

01.12.2017 - 08:30

15.12.2017 - 08:30

12.01.2018 - 08:30

26.01.2018 - 08:30

09.02.2018 - 08:30

Strojnícky preukaz podľa platnej legislatívy nazývaný Doklad obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení môže získať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá s vodičským preukazom minimálne skupiny B. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť, a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby. V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie,vykladacie stroje a hĺbidlá,rýpadlá. Preto odporúčame si vybrať minimálne skupiny 1B a 1C. Po úspešnom absolvovaní kurzu strojníkov Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).

1. Kurz strojníkov stavebných strojov, strojnícky preukaz

 • Základný kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov
  ( Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz  )
 • Výmena strojníckych preukazov za doklad obsluhy stavebných strojov 
  ( Ak máte preukaz vydaný podľa starého rozdelenia  )
 • Rozširovací kurz strojníkov pre všetky typy stavebných strojov
  ( Ak už máte platný doklad a potrebujete doplniť ďalšiu skupinu )
 • Oboznamovanie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)
 • Výmenu preukazu, oboznamovanie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.
 • Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný doklad obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia.

2. Termíny a miesto kurzu

Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov vykonávame v Nitre, alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy strojníkov vykonávame s 2 týždňovým intervalom vždy v piatok.

Kurz strojníkov stavebných strojov, strojnícky preukaz ( EU Doklad ) Môžete získať na Vami vybrané stavebné stroje napr. JCB,UNC, Minibáger, Valce a ďalšie.

E-shop – viazacieprostriedky.sk

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, Pevnostné reťaze, Pevnostné strmene, Dopravné kužele, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

Kurz strojníkov stavebných strojov, strojnícky preukaz ( EU Doklad ) Môžete získať na Vami vybrané stavebné stroje napr. JCB,UNC, Minibáger, Valce a ďalšie.

3. Podmienky k prihláseniu sa na kurz strojníkov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
 • vodičský preukaz B,C alebo T ( závisí od typu stroja a hmotnosti stroja )
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie len skupiny B – na stavbe,stavenisku (mimo účelová komunikácia ) môžete obsluhovať všetky stavebné stroje.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie len skupiny B – na účelovej komunikácii môžete riadiť stavebné stroje, ktoré majú hmotnosť max. 3500 kg.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie skupiny T – môžete väčšinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.
 • Ak  vlastníte vodičské oprávnenie skupiny C – môžete väčšinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.

4. Priebeh a rozsah kurzu

 • kurz strojníkov začíname vždy v piatok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:30 na Štúrovej 155,Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám radi poskytneme na 0950 50 22 57.

5. Oficiálne vyjadrenie Národného Inšpektorátu práce – Strojnícky preukaz

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb. Podotýkame, že ak strojník predloží strojnícky preukaz vydaný podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás.

V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb.,  v čase ich vzniku bola už neplatná.

kurz strojníkov

Postup pre prihlásenie na kurz strojníkov ( strojnícky preukaz )

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

6. Skupiny vybraných stavebných strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na zemné práce

1 A – Dozéry 

1 B – Rýpadlá a hĺbidlá 

1 C – Nakladacie a vykladacie stroje 

1 D – Frézy a ryhovače

1 E – Skrapery

1 F – Rúrové ukladače

1 G – Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

2 A – Betonárne

2 B – Autodomiešavače a automiešače

2 C – Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

3 A – Špeciálne motorické snehové stroje

3 B – Kompresory

Kurz strojníkov stavebných strojov, strojnícky preukaz ( EU Doklad ) Môžete získať na Vami vybrané stavebné stroje napr. JCB,UNC, Minibáger, Valce a ďalšie.
Kurz strojníkov stavebných strojov, strojnícky preukaz ( EU Doklad ) Môžete získať na Vami vybrané stavebné stroje napr. JCB,UNC, Minibáger, Valce a ďalšie.

7. Ďalej Vám ponúkame

 • získanie dokladu ( strojnícky preukaz )  obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie dokladu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu dokladu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie strojníkov v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu strojníkov podľa zákona 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov
 • vystavenie dokladu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)

Postup pre prihlásenie na kurz strojníkov ( strojnícky preukaz )

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch
alt

Ľuboš Bradáč

Prehľadná web stránka, super prístup, prehľad školiteľa zo zákonov a nezaplatiteľné rady z praxe, Odporúčam každému.
alt

Guzmický Michal a partia

Kurz sme museli absolvovať znova lebo v inom školiacom stredisku nám vystavili pred 3 mesiacmi neplatné preukazy.  Obrovský rozdiel asi vo všetkom keď to spätne porovnám. Toto školiace stredisko nám odporučil kamarát a fakt mal pravdu . TOP firma na Slovensku. Odporúčame všetkým . Vaši strojníci z Oravy 🙂